ID บทความ: 000087560 ประเภทข้อมูล: การรับประกันและ RMA การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 16/04/2024

ปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกําหนดว่าฉันจะได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการซ่อมแล้วของ Intel® เมื่อมีการอนุมัติคําสั่งเปลี่ยนสินค้าตามการรับประกัน

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อควรพิจารณาที่อาจส่งผลต่อการกําหนดผลิตภัณฑ์ทดแทน

คำอธิบาย

ผลิตภัณฑ์ทดแทนใหม่หรือที่ผ่านการซ่อมแล้วของ Intel

ความละเอียด

คุณอาจได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการซ่อม หากกฎหมายในประเทศนั้นๆ อนุญาตไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาที่คุณขอ

  • ผลิตภัณฑ์ (ใหม่หรือที่ผ่านการซ่อมแล้ว) อาจมีหรือไม่มีการบรรจุในกล่องที่มีแบรนด์ Intel
  • ผลิตภัณฑ์อาจถูกจัดส่งในกล่องสีน้ําตาลที่ไม่มีเครื่องหมายเพื่อป้องกันการฉ้อโกง

ระยะเวลาการรับประกันของสินค้าที่เปลี่ยนทดแทน (ใหม่หรือผ่านการซ่อม) จะหมายถึงยอดคงเหลือของวันที่รับประกันจากการซื้อสินค้านั้นครั้งแรกหรือ 90 วัน แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า ระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์เดิมจะไม่ต่ออายุเมื่อมีการเปลี่ยนสินค้าทดแทน

Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองสินค้าที่ส่งคืนเพื่อยืนยันความเสียหายที่รายงาน ทําการตรวจสอบด้วยสายตา และการทดสอบหน้าจอการทํางานด้วยไฟฟ้า

  • หากในระหว่างกระบวนการคัดกรอง พบว่าสินค้าไมมีการทํางานล้มเหลว Intel จะจัดประเภทว่า ไม่พบข้อบกพร่อง (No Defect Found) Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้าชุดนั้นกลับไปยังผู้ขอการรับประกัน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภาระผูกพันในการรับประกัน
  • หากในระหว่างกระบวนการคัดกรอง หากตรวจด้วยสายตาแล้วพบว่าสินค้าบกพร่องนอกเหนือข้อกําหนดการผลิต Intel จะจัดประเภทเป็น ความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า (Customer Induced Damage) Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันและส่งคืนสินค้าชุดนั้นกลับไปยังผู้ขอการรับประกัน ซึ่งจะถือว่าเสร็จสิ้นภาระผูกพันในการรับประกัน
  • หากในระหว่างกระบวนการตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อโกง Intel ขอสงวนสิทธิ์และจะใช้สิทธิ์ในการยึดสินค้าชุดดังกล่าวไว้ภายใต้กฎหมาย OEM Fraudulent IP Protection และจะปฏิเสธภาระผูกพันในการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1673 ผลิตภัณฑ์

โซลูชันระบายความร้อนสำหรับเดสก์ท็อป
โซลูชันระบายความร้อนสำหรับเดสก์ท็อปในกล่อง
Intel® Thermal Solution ซีรี่ส์ BXHTS1155LP
Intel® Thermal Solution ซีรี่ส์ BXTS13A
Intel® Thermal Solution ซีรี่ส์ BXTS13X
Intel® Thermal Solution ซีรี่ส์ BXTS15A
Arduino 101*
Genuino 101*
Movidius™ Neural Compute Stick ที่มี Myriad* 2 VPU
บ้านอัจฉริยะ
ชุดนักพัฒนาผู้ช่วยอัจฉริยะ Intel®
อุปกรณ์แบบสวมใส่
ผลิตภัณฑ์ Basis™
ผลิตภัณฑ์ Oakley*
Oakley Radar Pace*
ผลิตภัณฑ์ Titan*
นาฬิกา Titan*
ผลิตภัณฑ์ Intel® Nervana™
โซลูชันที่ใช้ระบบคลาวด์ Intel® Nervana™
ระบบคลาวด์ Intel® Nervana™
ระบบการเรียนรู้เชิงลึก Intel® Nervana™
ระบบการเรียนรู้เชิงลึก Intel® Nervana™ DL100 Preview
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® LWF1304LNETCENT
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600V3KP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600V3KPF
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600V3TP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600V3TP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600V3TPF
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR1000SY
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR2000SY
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SR800
โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP1MHCRAC
โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP1MHCRLC
โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP1MHEVAC
โมดูลการเร่งความเร็วระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP2MFALAC
โมดูลการจัดเก็บข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP2MHSTAC
โมดูลการจัดการของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50TNP2MHSVAC
Intel® Compute Module HNS2600BPB
Intel® Compute Module HNS2600BPB24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPB24R
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLC24R
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLCR
Intel® Compute Module HNS2600BPQ
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPQ24R
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPQR
Intel® Compute Module HNS2600BPS
Intel® Compute Module HNS2600BPS24
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPS24R
โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPSR
ตัวเลือกฮีทซิงค์
Thermal Solution BXTS13X
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D40AMP1SB
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STK
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STS
การรับประกันที่ขยายระยะเวลาสำหรับส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
Intel® Storage System ตระกูล RAF1000JSP
Intel® Storage System RAF1000JSP
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82567
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s)
Intel® Killer™ การ์ด WiFi AX1650 PCIe*
Intel® Wireless Gateway Series
Intel® Data Center GPU Max ซีรีส์
Intel® Data Center GPU Max 1100
Intel® Data Center GPU Max 1550
Intel® Ethernet Controller X540-AT2
Intel® Ethernet Controller X710-BM2
Intel® Ethernet Controller XL710-BM1
Intel® Ethernet Controller XL710-BM2