ID บทความ: 000087419 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/09/2021

จะค้นหาแพคดาวน์โหลดสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ได้จากที่ไหน

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีค้นหาการดาวน์โหลดสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ในหน้าหลัก Intel

คำอธิบาย

ไม่พบแพคดาวน์โหลดที่มี BIOS และไดรเวอร์สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ความละเอียด

ไดรเวอร์และแพ็คดาวน์โหลด BIOS สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ถูกลบชั่วคราว จนกระทั่งแพ็คดาวน์โหลดกลับมาให้ทําตามคําแนะนําเหล่านี้เพื่อค้นหาการดาวน์โหลดทั้งหมดสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

 1. ไปที่หน้าหลักของ Intel
 2. ทางด้านบนซ้ายของหน้าให้เลือกผลิตภัณฑ์(1)แล้วเลือก, Intel® NUC (2)
  Select Intel NUC
 3. เลือก ผลิตภัณฑ์ NUC ของคุณ (1) แล้ว เลือก ผลิตภัณฑ์ระดับสอง
  หมาย เหตุผลิตภัณฑ์ระดับที่สองอาจมีมากกว่าหนึ่งตัวเลือก
  Choose the second level product
 4. กรอง ตามเจนเนอเรชั่น
  Filter by generation
หมาย เหตุคุณอาจต้องเลือก เลิกผลิตแล้ว เพื่อดูผลลัพธ์

You may have to select Discontinued to see results.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 82 ผลิตภัณฑ์

ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้