ID บทความ: 000087335 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/08/2022

วิธีรีเซ็ตแบบทดสอบ/หลักสูตรใน Intel® Partner University

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

คําแนะนําในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel เพื่อขอความช่วยเหลือในการเรียนรู้ของฉัน

คำอธิบาย
 • จําเป็นต้องรีสตาร์ตการสอบหลักสูตรใน การเรียนรู้ของฉัน เนื่องจากไม่ได้ผ่านเป็นครั้งแรกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
 • จําเป็นต้องรีสตาร์ทการสอบในหลักสูตรใน Intel Partner University เนื่องจากเริ่มต้นโดยไม่สําเร็จเป็นเวลานานและพบ รหัสข้อผิดพลาด: 400 คําขอไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าใช้งานหลักสูตร
ความละเอียด

สําหรับรหัสข้อผิดพลาด: 400 คําขอไม่ถูกต้อง ลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่าง:

 • ล้าง แคชและคุกกี้
 • ใช้หน้าต่างไม่ระบุตัวตน*/ส่วนตัว
 • ใช้ เบราว์เซอร์อื่น

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ส่งคําขอไปยัง ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel (ต้องลงชื่อเข้าใช้) ดูภาพด้านล่างสําหรับตัวอย่าง

 • คําถามที่ 1: ปล่อยให้เป็นค่าเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ฉันเป็นเจ้าของหรือใช้งานอยู่
 • คําถามที่ 2: เลือก ค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามชื่อ
 • คําถามที่ 3: เริ่มพิมพ์Intel Partner Alliance แล้วคลิกผลลัพธ์
 • สําหรับบริการที่เร็วขึ้น ให้แน่ใจว่าได้รวมชื่อหลักสูตรไว้ในสิ่งที่คุณส่งมา
  example image

ตัวแทนจะติดต่อคุณภายในหนึ่งวันทําการ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้