คอนเทนต์กล่อง Intel® NUC 11 Extreme Kit NUC11BTMi7 และ NUC11BTMi9

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000073627

24/08/2021

รายการต่อไปนี้รวมอยู่ในกล่อง:

 • ชุด Intel® NUC 11 Extreme พร้อมด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • Intel® NUC 11 Extreme Compute Element ที่รวมIntel® NUC Boardพร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบัดกรี
  • โมดูล Intel® WiFi 6 AX210 (soldered down)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • บอร์ดฐานและบอร์ดลูกสาว Front I/O
  • อะแดปเตอร์แปลงไฟ 100V-240V AC 50-60 Hz
  • ขั้วต่อไฟเสริมที่เป็นไปตามมาตรฐาน PCI Express (ตัวเลือก 2x3 และ 2x4)
 • สายไฟเฉพาะภูมิภาค
 • โปสเตอร์การบูรณาการ

รายการต่อไปนี้ไม่ได้รวมอยู่ในกล่องและต้องระบุแยกต่างหาก: