ของกล่อง Intel® NUC 11 Extreme Kit NUC11BTMi7 และ NUC11BTMi9

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000073627

30/06/2022

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • ชุด Intel® NUC 11 Extreme พร้อมส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • Intel® NUC 11 Extreme Compute Element ซึ่งรวมถึงIntel® NUC Board พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบัดกรี
  • โมดูล Intel® WiFi 6 AX210 (เปลี่ยนได้)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • บอร์ดฐานและบอร์ดลูก I/O ด้านหน้า
  • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 100V-240V AC 50-60 Hz
  • ขั้วต่อไฟฟ้าเสริมที่ใช้ได้กับ PCI Express (ตัวเลือก 2x3 และ 2x4)
 • สายไฟเฉพาะภูมิภาค
 • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่องและต้องระบุแยกต่างหาก: