หน่วยความจําระบบที่รองรับสําหรับ Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBBi7 และ NUC11DBBi9

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000073626

24/08/2021

ความต้องการหน่วยความจํา

  • สนับสนุนหน่วยความจํา JEDEC แรงดันไฟฟ้าต่ํา DDR4 1.2V และ 1.35V สองตัว
  • 2133, 2400, 2666, 2933, 3200 MHz
  • ไม่มีบัฟเฟอร์, ไม่ใช่ ECC
  • รองรับด้านเดียวและสองด้าน
  • หน่วยความจําสูงสุด: 64 GB
  • การตรวจจับสถานะแบบอนุกรม (SPD)

ดูข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค ของผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® NUC ของคุณสําหรับรายละเอียดและข้อกําหนดของหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้ในIntel® Product Compatibility Toolสําหรับ:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC