ID บทความ: 000060227 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 15/06/2022

กล้อง Intel® RealSense™ รองรับบน Edge Insights สําหรับแพ็คเกจซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม (EII) หรือไม่

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

กล้องIntel® RealSense™เข้ากันได้กับ Edge Insights สําหรับเวอร์ชั่นอุตสาหกรรม 2.6 เป็นต้นไป

คำอธิบาย
  • เวอร์ชั่นที่ติดตั้ง 2.6
  • ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเวอร์ชั่นนี้รองรับกล้องIntel® RealSense™หรือไม่
ความละเอียด

กล้องIntel® RealSense™เปิดใช้งานตั้งแต่ Edge Insights สําหรับอุตสาหกรรม (EII) เวอร์ชั่น 2.6

ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้