การเปลี่ยนแปลงบริการการสนับสนุนลูกค้าสำหรับ NAND SSD ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ Solidigm™

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000060218

04/05/2022

Solidigm™ ได้เข้าซื้อธุรกิจ NAND SSD ของ Intel ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ห้องข่าว Intel 

Solidigm มุ่งมั่นให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการรับประกันแก่ลูกค้า NAND SSD ทุกรายในช่วงเปลี่ยนผ่าน Intel จะยังคงให้การสนับสนุนลูกค้าให้กับ Solidigm ภายใต้ข้อตกลงการบริการช่วงเปลี่ยนผ่าน (TSA) ในระยะสั้น การให้บริการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านดำเนินไปอย่างราบรื่น และลดระยะเวลาหยุดการบริการให้น้อยที่สุด ในระยะยาว เราคาดหวังว่า Solidigm จะออกแบบระบบ เครื่องมือและกระบวนการเพื่อให้บริการดังกล่าวแทน Intel หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ แผนกสนับสนุนลูกค้า

การสนับสนุนทางเทคนิค: ข้อเสนอการสนับสนุนทางเทคนิคในปัจจุบันทั้งหมดยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

การสนับสนุนการรับประกัน: โปรดอ่านข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในการรับประกันดังต่อไปนี้:

  1. การแจ้งการรับประกัน NAND SSD ผ่านพอร์ทัลหรือการสนับสนุนแบบโต้ตอบโดยเจ้าหน้าที่บริการ ไม่สามารถดำเนินการร่วมกับผลิตภัณฑ์ Intel อื่นๆ ได้
    1. แต่สามารถรวมหลาย NAND SSD ในการแจ้งการรับประกันเดียวกันได้
    2. และสามารถรวมผลิตภัณฑ์ Intel อื่นๆ ทั้งหมดในการแจ้งการรับประกันแยกต่างหากได้
  2. การขอส่งคืน NAND SSD ต้องดำเนินการแยกต่างหาก ต้องจัดเตรียมเอกสารการจัดส่ง (เช่น ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB) ใบกำกับสินค้าพาณิชย์ (Commercial Invoice)) และการบรรจุหีบห่อแยกต่างหาก (โปรดอย่าบรรจุ NAND SSD รวมกับผลิตภัณฑ์ Intel อื่นๆ ในกล่องเดียวกัน)
  3. โปรดอ่านคำแนะนำในการจัดส่งของคุณอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ NAND SSD (รวมถึงชื่อผู้รับและที่อยู่ที่ส่งคืน) เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ แผนกสนับสนุนลูกค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า NAND SSD (FAQ)
ห้องข่าว Intel: Intel ขายธุรกิจ SSD และโรงงาน Dalian ให้กับ SK hynix