ID บทความ: 000060050 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/07/2022

เหตุใดเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® จึงถูกปิดใช้งานในระบบในขณะที่รองรับ

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายการขึ้นต่อกันของแอปพลิเคชันกับส่วนขยายการจําลองเสมือนฮาร์ดแวร์และวิธีการเลือกซอฟต์แวร์

คำอธิบาย

หน้าข้อมูลจําเพาะของโปรเซสเซอร์ Intel® แสดงรายการที่รองรับเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชันของ Intel® (Intel® VT-x) แต่ไม่สามารถรันคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจําลองเสมือนในระบบได้

ความละเอียด

แอปพลิเคชันการจําลองเสมือนจํานวนมากขึ้นอยู่กับส่วนขยายการจําลองเสมือนฮาร์ดแวร์ที่มีในโปรเซสเซอร์ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งรวมถึง Intel VT-x และ AMD-V* มีส่วนประกอบซอฟต์แวร์เพียงส่วนประกอบเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ฮาร์ดแวร์นี้ได้ในแต่ละครั้ง และนี่คือตามการออกแบบ  ไม่สามารถแชร์ฮาร์ดแวร์ระหว่างแอปพลิเคชันการจําลองเสมือนได้

ในการใช้ซอฟต์แวร์การจําลองเสมือนอื่นๆ คุณต้อง ปิดใช้งาน Hyper-V Hypervisor,* Device Guard* และ Credential Guard*

หากต้องการตรวจสอบว่า Hyper-V ทํางานอยู่หรือไม่ และวิธีการปิดใช้งาน โปรดดูบทความ ตรวจสอบว่า Hyper-V Hypervisor ทํางานอยู่หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 66 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้