เริ่มต้นใช้งาน Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBBi7 และ NUC11DBBi9

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059987

31/08/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBBi7 และ NUC11DBBi9 ของคุณ