ID บทความ: 000059943 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 03/10/2023

สามารถลดระดับเฟิร์มแวร์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ได้หรือไม่

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์เกรด Intel® PTT เฟิร์มแวร์

คำอธิบาย

ไม่สามารถระบุได้ว่าสามารถดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์ Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ได้หรือไม่

ความละเอียด

Intel® PTT มีให้เป็นส่วนหนึ่งของเฟิร์มแวร์ โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (Intel® ME) ซึ่งไม่สามารถดาวน์เกรดได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 37 ผลิตภัณฑ์

Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้