ID บทความ: 000059898 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 09/08/2021

ฉันจะแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีIntel® Driver & Support Assistantในเบราว์เซอร์ Microsoft Edge* ได้อย่างไร

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ให้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดIntel® Driver & Support Assistantโดยเฉพาะขณะท างานใน Microsoft Edge*

คำอธิบาย

ฉันจะอย่างไรเมื่อได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Microsoft Edge* ขณะใช้งาน Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)

ความละเอียด

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่พยายามดูIntel® Driver & Support Assistantใน Microsoft Edge* ให้ลองใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ Edge* (เวอร์ชัน 44.17763/18.17763 หรือใหม่กว่า) ดู ที่นี่ เพื่อดูวิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Edge*
 2. พิมพ์ เกี่ยวกับ:flagsในแถบ url ของเบราว์เซอร์ และกด Enter
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือก Local 10 loop 10แล้ว
 4. แม้ว่าจะมีการตรวจสอบเครื่องหมายอยู่ บางครั้งการสลับช่องทําIntel® Driver & Support Assistantทําให้คุณสามารถทําได้อีกครั้ง วิธีสลับ:
  1. ยกเลิกการเลือก อนุญาต local loop 10
  2. ปิด Edge
  3. เปิด Edge อีกครั้ง
  4. เลือกอนุญาต local loop 10
  5. ปิดและเปิด Edge อีกครั้ง
  6. เริ่มIntel® Driver & Support Assistantใหม่

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้