ID บทความ: 000059829 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 22/07/2021

วิธีรับการสนับสนุนจาก Intel® Devm®

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนในการส่งการร้องขอเกี่ยวกับศูนย์บริการออนไลน์เพื่อรับความละเอียดฉบับรวดเร็วในการสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับ Intel® Devm queries

คำอธิบาย

ไม่สามารถรับการสนับสนุนกับแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับ Intel® Devmชวล

ความละเอียด

หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Intel Devmevanโปรดส่งอีเมล inteldeveloperzonesupport@intel.com หรือล็อกอินเพื่อขอการสนับสนุนเพื่อส่งการร้องขอผ่านWebPortal

  1. ภาย ใต้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกตามตัวเลือกต่อไปนี้
    • เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ฉันเป็นเจ้าของอยู่แล้ว หรือใช้กับตัวเลือก1
    • เลือกจากรายการเพื่อดูตัวเลือก2
    • เลือกโปรแกรมเป็นผลิตภัณฑ์และคลิก Intel® Developer Zone
  2. ภายใต้ขั้นตอนที่ 2 ระบุปัญหาและคลิกรายละเอียดถัดไป
  3. ในขั้นตอนที่ 3ให้แนบภาพหน้าจอ รูปภาพ หรือไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
  4. คลิกส่งการร้องขอ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Developer Zone

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้