ID บทความ: 000059812 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 16/09/2022

ทําไม Intel® Killer™ Control Center Prioritization Engine จึงตั้งค่าตัวติดตั้งเกมให้มีลําดับความสําคัญเป็น 4 ตามค่าเริ่มต้น

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

Intel® Killer™ Control Center Prioritization Engine จะตั้งค่าตัวติดตั้งเกมเป็นลําดับความสําคัญ 4 ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คาดไว้

คำอธิบาย

Intel® Killer™ Control Center Prioritization Engine จะตั้งค่าตัวติดตั้งเกมเป็นลําดับความสําคัญ 4 "ปกติ" แทนที่จะเป็นลําดับความสําคัญ 1 "เกม" ตามค่าเริ่มต้น

ความละเอียด

ซึ่งควรเป็นลักษณะการทํางานที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น Steam หรือตัวเรียกใช้งานแอปอื่น ๆ ทํางานเป็นลําดับความสําคัญ 4 ตามค่าเริ่มต้น แต่เกมที่เปิดตัว/ ติดตั้งจาก Steam จะมีลําดับความสําคัญเริ่มต้น 1 สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าลําดับความสําคัญได้ด้วยตนเองในส่วน Killer Control Center - Prioritization Engine

 

หมาย เหตุหากคุณเพิ่มลําดับความสําคัญของแอป Steam ใน Killer Control Center ประสิทธิภาพของแอปที่ให้ความสําคัญสูงกว่า (เช่น เกม แอปพลิเคชันเสียง หรือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง) อาจได้รับผลกระทบจากการอัปเดตอัตโนมัติใดๆ ที่เริ่มใน Steam

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้