คู่มือผู้ใช้คอนโซลเว็บ Baseboard Management Controller (Integrated BMC) ในตัวIntel® Server Systemตระกูล M70KLP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059742

07/07/2021

คู่มือผู้ใช้คอนโซลเว็บคอนโทรลเลอร์ Baseboard Management Controller ในตัว (PDF) PDF icon
คู่มือผู้ใช้นี้มีไว้เพื่อการใช้งานIntel® Server Systemตระกูล M70KLP โดยจะอธิบายถึงวิธีใช้เว็บคอนโซลรวม Baseboard Management Controller (Integrated BMC) นอกจากนี้ยังมีภาพรวมของคุณสมบัติเว็บคอนโซล

ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ใช้ Integrated BMC Web Console เพื่อเข้าถึงระยะไกลแบบไม่ขึ้นกับสถานที่ตั้งเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤติและบํารุงรักษาที่จําเป็น

ขนาด: 10.2 MB
วันที่: มิถุนายน 2021
ฉบับแก้ไข: 1.0

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *