คู่มือการติดตั้งโปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ชนิดบรรจุกล่องที่รองรับซ็อกเก็ต LGA4189

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059692

29/06/2021

ด้านล่างเป็นคู่มือการติดตั้งโปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ชนิดบรรจุกล่องที่รองรับซ็อกเก็ต LGA4189 โปรเซสเซอร์เหล่านี้รวมถึงโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรIce Lake 3 (ชื่อรหัสเดิมคือ Ice Lake และไม่มีส่วนต่อท้าย Hในหมายเลขโปรเซสเซอร์)

คู่มือการติดตั้ง (PDF)PDF icon
ขนาด: 1.12 MB
วันที่: มิถุนายน 2021

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 555*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ซ็อกเก็ตที่รองรับIntel® Xeon®โปรเซสเซอร์