วิธีการลบโปรเซสเซอร์ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA4189 Intel® Xeon® Processor และ Thermal Interface Material (TIM) ออกจากโมดูลฮีทซิงค์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059652

20/08/2021

ดูวิดีโอแนะนําด้านล่างสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลบหรือถอดโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® โมดูลฮีทซิงค์ และ Thermal Interface Material (TIM) จากซ็อกเก็ต LGA4189

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ลงในซ็อกเก็ต LGA4189
วิธีใช้ Thermal Interface Material (TIM) สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ที่รองรับซ็อกเก็ต LGA4189