ID บทความ: 000059510 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/03/2022

Intel® Killer™ Performance Suite จะถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่ในทุกการเริ่มต้น

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ต้องถอนการติดตั้ง Killer Control Center เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับชุดประสิทธิภาพ Intel® Killer™

คำอธิบาย

การรับพร้อมท์ว่ามีการถอนการติดตั้ง Intel® Killer™ Performance Suite แล้วติดตั้งใหม่ทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์

ความละเอียด

การถอนการติดตั้ง Killer Control Center จะหยุดพร้อมท์เหล่านี้ไม่ให้สร้าง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้