ID บทความ: 000059506 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 09/08/2022

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) มีคุณสมบัติอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อม

OS Independent family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ฟังก์ชันและคุณสมบัติที่มาพร้อมกับIntel® AMT

คำอธิบาย

ไม่พบรายการโดยละเอียดที่มีคุณสมบัติIntel® AMT

ความละเอียด
 • เข้าถึงจอภาพ
 • การแสดงตนของเจ้าหน้าที่
 • นาฬิกา
 • ค้น หา
 • ผู้จัดการกิจกรรม
 • โทรศัพท์ด่วนสําหรับความช่วยเหลือ
 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • แอสเซทฮาร์ดแวร์
 • KVM (คีย์บอร์ด วิดีโอ และเมาส์)
 • การกู้คืนในคลิกเดียว
 • การเปลี่ยนเส้นทาง - SOL/การเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • การเข้าถึงจากระยะไกล
 • การควบคุมจากระยะไกล
 • การควบคุมพลังงานจากระยะไกล
 • การดูแลและการดําเนินงานด้านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • การป้องกันระบบ
 • การยินยอมของผู้ใช้
 • WS-Eventing (บริการเว็บ)
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าหลัก Intel® AMT SDK

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้