ID บทความ: 000059502 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 23/07/2021

วิธีถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน Windows* ไปยัง Intel® NUC ใหม่

สิ่งแวดล้อม

windows10family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายกระบวนการที่จําเป็นในการย้ายสิทธิ์การใช้งาน Windows* ที่มีอยู่ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

คำอธิบาย

คุณอาจต้องถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน Windows ก่อนหน้านี้ของคุณไปยังระบบใหม่หลังจากได้รับการเปลี่ยนสินค้าในประกัน

ความละเอียด

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน   วิธีถ่ายโอนสิทธิ์การใช้งาน Windows 10* ไปยังพีซีหรือฮาร์ดไดรฟ์ใหม่

Disclaimer

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้