ID บทความ: 000059501 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 23/07/2021

ไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows* หลังจากการติดตั้ง

สิ่งแวดล้อม

windows81family, windows10family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

สถานที่ที่จะค้นหาการสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาการเปิดใช้งาน Windows*

คำอธิบาย

ไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows* ใน Intel® NUC

วิธีแก้ไข

หากคุณมีปัญหาในการเปิดใช้งาน Windows* หลังจากติดตั้งแล้ว ให้มองหาโซลูชันบนเว็บไซต์ของ Microsoft

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 272 ผลิตภัณฑ์

บอร์ด Intel® NUC NUC7PJYB
ชุด Intel® NUC NUC8i3BEHS
ชุด Intel® NUC NUC8i5BEHS
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC5V0
ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15V - LAPBC7V0
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้