ID บทความ: 000059497 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/03/2023

วิธีค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

สิ่งแวดล้อม

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการเรียกหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows* จาก Intel® NUC

คำอธิบาย
  • ไม่พบหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows*
  • ไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows 10 Pro อีกครั้ง
วิธีแก้ไข
หมาย เหตุหากคุณติดตั้ง Windows* ด้วยตัวเอง ขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ ดู ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows ของคุณ สําหรับความช่วยเหลือ
  1. คลิกปุ่ม เริ่มของ Windows หรือกดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ
  2. ชนิด powershell และ คลิ ก Windows PowerShell แอปเดสก์ท็อป

    Windows PowerShell

  3. พิมพ์ (Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey
  4. กด Enter

คีย์ผลิตภัณฑ์ Windows จะปรากฏขึ้น

Windows product key is displayed

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ได้กับมินิพีซี Intel NUC ที่มาพร้อมกับ Windows* ที่ติดตั้งไว้แล้วเท่านั้น มินิพีซี Intel NUC มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows ฝังอยู่ แต่ไม่แสดงใน BIOS ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ้างอิงคีย์นี้โดยอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งาน ได้ หากคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

คุณอาจอ้างอิงข้อผิดพลาดการเปิดใช้งาน Windows 10: 0xC004F034 - ชุมชน Microsoft และแก้ไขข้อผิดพลาดการเปิดใช้งาน Windows 10 0x803F7001 (microsoft.com) สําหรับการเปิดใช้งาน Windows 10 Pro

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 68 ผลิตภัณฑ์

มินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast - NUC12SNKi72VA
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้