ID บทความ: 000059459 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 29/07/2022

การอัพเกรดระบบที่ใช้ Nutanix* เป็น VMware* ESXi 7.0 Update 1 หรืออัปเดต 2

สิ่งแวดล้อม

VMware*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

คําแนะนําในการอัปเกรด ESXi

คำอธิบาย

ไม่สามารถระบุได้ว่าไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ เช่น Host Bus Adapters (HBAs) และ Network Interface Controller (NICs) เข้ากันได้กับ VMware* ESXi 7.0 Update 1 หรือไม่

ความละเอียด

ก่อนอัปเกรดระบบที่ใช้ Nutanix* เป็นเวอร์ชั่น VMware* ESXi ขอแนะนําให้ ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้