การตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลรวม 5760x1080 สําหรับIntel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059429

13/04/2022

หากต้องการใช้ประโยชน์จากเอาต์พุต HDMI หลายรายการของIntel® NUC Rugged Chassis Element CMCR1ABC เมื่อใช้ Intel® NUC 11 Compute Element หรือ Intel® NUC 8 Compute Element จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่างซึ่งจะ:

 • อัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ SST (Single Stream Transport) (การอัปเดตนี้จําเป็นสําหรับ Intel® NUC 11 Compute Element เท่านั้น)
 • ไดรเวอร์กราฟิก
 • แก้ไขการลงทะเบียนระบบปฏิบัติการ Windows® จําเป็นต้องแก้ไขการลงทะเบียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไดรเวอร์กราฟิกเพื่อรองรับการกําหนดค่าจอแสดงผลแบบรวม

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Intel® NUC 11 Compute Element
 1. ปรับ ปรุง อุปกรณ์ SST ไปยังเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน 5.06.1
  1. ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ SST (ควบคุมพอร์ต HDMI A, A2 และ A3) เชื่อม ต่อ จอแสดงผลที่พอร์ต HDMI A ของระบบ พอร์ต HDMI อื่นๆ ทั้งหมด (B, A3, A2, B2 และ B3) ต้องว่างเปล่า

   Connect HDMI display

  2. ค้น หา, ดาวน์โหลดและ ติด ตั้งVMMDPTOOL จาก Microsoft® Store

   Install VMMDPTOOL

  3. ดาวน์โหลด ด้านล่าง CMCR1ABC_SST_Firmware_Ver5.06.fullrom และแตกไฟล์ zip ไปยังไดรฟ์ภายในเครื่อง

   เฟิร์มแวร์ CMCR1ABC SST (ZIP)
   ขนาด: 348 KB
   วันที่: เมษายน 2022

  4. เปิดVMMDPTOOL. แล้วเลือกแท็บ Flash

   Select the Flash tab

  5. เลือก โหลดเพื่อแฟลช แล้วเลือกไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI_FW_CMCR1ABC_Ver5.06.fullrom
  6. เลือก เขียน เพื่อเริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์
  7. เฟิร์มแวร์จะเริ่มกระบวนการกระพริบ เลือก ออก หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น

   Select Exit

  8. ถอด อุปกรณ์ HDMI ออกจากพอร์ต HDMI A
  9. ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ SST ที่ควบคุมพอร์ต HDMI B, B2 และ B3 เชื่อม ต่อ จอแสดงผลที่พอร์ต HDMI B ของระบบ พอร์ต HDMI อื่นๆ ทั้งหมด (A, A3, A2, B2 และ B3) ต้องว่างเปล่า

   Connect HDMI display

  10. ทําซ้ํา ขั้นตอน D ถึง G
  11. รี สตาร์ท NUC

    

 2. ดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel® เวอร์ชัน 30.0.100.9921
 3. ดาวน์โหลด ด้านล่าง GFX_9921_reg_edit.reg และแตกไฟล์ zip ไปยังไดรฟ์ภายในเครื่อง

  GFX_9921_reg_edit.reg (ZIP)
  ขนาด: 2 KB
  วันที่: เมษายน 2022

 4. คลิ กสอง ครั้งGFX_9365_reg_edit.reg ไฟล์และ เลือก รัน.

  Seelect Run

 5. เลือก ใช่ เพื่อดําเนินการต่อ
  Select Yes
 6. เลือก ตกลง เพื่อทําการอัปเดตการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
  Select OK
 7. รี สตาร์ท NUC
  หมาย เหตุหากคุณเห็น "ไม่แสดงผล" หลังจากรีสตาร์ต:
  1. ถอดสาย HDMI ออกจาก NUC
  2. สาย HDMI แบบ Hot-plug

  หากยังไม่มีจอแสดงผลหลังจากลองข้างต้น ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel®

Intel® NUC 8 Compute Element ต้องระบุกระบวนการนี้เมื่อ รวมจอภาพ 1920x1080 ทางกายภาพสามจอ ในหนึ่งจอแสดงผลกว้างสามเท่า 5760x1080

 

 1. ดาวน์โหลด และ ติดตั้ง ไดรเวอร์กราฟิก Intel เวอร์ชัน 27.20.100.9365
 2. ดาวน์โหลด ด้านล่าง GFX_9365_reg_edit.reg และแตกไฟล์ zip ไปยังไดรฟ์ภายในเครื่อง

  GFX_9365_reg_edit.reg (ZIP)
  ขนาด: 2 KB
  วันที่: มิถุนายน 2021

 3. คลิ กสอง ครั้ง ไฟล์: GFX_9365_reg_edit.reg.

  Double click the file

 4. เลือก เรียกใช้
  example image
 5. เลือก ใช่ เพื่อดําเนินการต่อ

  Select yes

 6. เลือก ตกลง เพื่อทําการอัปเดตการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
  example image
 7. รีสตาร์ ต NUC
หมาย เหตุ

หากคุณเห็น "ไม่แสดงผล" หลังจากรีสตาร์ต

 1. ถอดสาย HDMI ออกจาก NUC
 2. สาย HDMI แบบ Hot-plug

หากยังไม่มีจอแสดงผลหลังจากลองข้างต้น ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel®