สถาปัตยกรรมระบบย่อยหน่วยความจําและประเภทหน่วยความจําที่รองรับตระกูลโมดูล Intel® D50TNP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059255

19/05/2021

โมดูล Intel® ตระกูล D50TNP มีบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ดังต่อไปนี้:

  • บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ D50TNP1SB: ช่อง DDR4 DIMM 8 ช่อง และช่องเสียบหน่วยความจําถาวร Intel® Optane™ DIMM 4 ช่อง รวมทั้งสิ้น 12 ช่องต่อโปรเซสเซอร์
  • บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ D50TNP1SBCR: 8 DDR4 DIMM ช่องต่อโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Xeon®เจนเนอเรIntel® Xeon® 3 แต่ละตัวรองรับช่องหน่วยความจํา 8 ช่องโดยใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจําแบบรวม 4 ตัว (IMC) ช่องสัญญาณหน่วยความจําแต่ละช่องได้รับการระบุตัวอักษร A-H บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ D50TNP1SB ช่อง A, C, E และ G แต่ละช่องจะรองรับช่องเสียบ DIMM 2 ช่อง – ช่อง 1 (ช่องสีฟ้าใส่ DDR4 DIMM) และช่องเสียบ 2 (ช่องเสียบสีดาร์Intel® Optane™ หน่วยความจําแบบคงอยู่) แต่ละช่องที่เหลือจะรองรับช่องเสียบ DIMM หนึ่งช่อง (ช่องสีฟ้าของ DDR4 DIMM) บนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ D50TNP1SBCR แต่ละช่องจะรองรับช่องเสียบ DIMM หนึ่งช่อง (ช่องสีฟ้าของ DDR4 DIMM)

example image
การเชื่อมต่อสล็อตหน่วยความจําเพื่อ D50TNP1SB
example image
การเชื่อมต่อสล็อตหน่วยความจําเพื่อ D50TNP1SBCR

โมดูล Intel® D50TNP ที่มีบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ D50TNP1SB หรือ D50TNP1SBCR รองรับ DDR4, RDIMMs และ LD TAGGMS มาตรฐาน นอกจากนี้ โมดูลที่ใช้บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ D50TNP1SB ยังรองรับIntel® Optane™หน่วยความจําแบบคงอยู่ซีรีส์ 200 อีกด้วย

หมาย เหตุ

ไม่Intel® Optane™โมดูลหน่วยความจําถาวรรุ่นก่อนหน้า

หมาย เหตุ

Intel® Optane™หน่วยความจําแบบคงอยู่ซีรีส์ 200 ไม่รองรับในระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว