ID บทความ: 000059193 ประเภทข้อมูล: การรับประกันและ RMA การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/12/2022

วิธีการปกป้องตัวคุณเองจากการรับมือกับโปรเซสเซอร์ที่มีการปลอมแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ

สิ่งแวดล้อม

OS Independent family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

การดำเนินการเมื่อมีการซื้อโปรเซสเซอร์ หรือมีการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ในนามลูกค้าของคุณ

คำอธิบาย

การดำเนินการเมื่อมีการซื้อโปรเซสเซอร์ หรือมีการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ในนามลูกค้าของคุณ ซึ่งจะช่วยป้องกันคุณจากการรับมือกับโปรเซสเซอร์ที่ปลอมแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ

ความละเอียด

การดำเนินการในขณะที่ซื้อโปรเซสเซอร์

 1. ใช้ไดเรกทอรีพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อค้นหาพาร์ทเนอร์ Inter ที่ขายโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่อง

  การซื้อจากแหล่งอื่นอาจมีความเสี่ยงที่จะซื้อโปรเซสเซอร์ที่ถูกดัดแปลง หรือตัวอย่างทางวิศวกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจ

  หากคุณเป็นองค์กรธุรกิจ โปรดพิจารณาที่จะเข้าร่วม Intel® Partner Alliance ซึ่งเป็นโครงการฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือบริษัททุกขนาดดผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของคุณกับ Intel เพื่อสรรค์สร้างธุรกิจของคุณ หน้าข้อเสนอทั้งหมดที่ Intel® Partner Alliance มีให้จะระบุถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก และข้อกำหนดในแต่ละระดับชั้น

การดำเนินการที่ต้องทำ หากโปรเซสเซอร์ถูกถอดออกจากระบบเพื่อการเปลี่ยนสินค้าในประกัน

 1. ระบุ FPO และ ATPO บางส่วนของโปรเซสเซอร์
 2. สแกนเมตริก 2 มิติของโปรเซสเซอร์โดยใช้แอป NeoReader เพื่อเผยหมายเลข ATPO ทั้งหมด
 3. เปรียบเทียบหมายเลข 5 หลักสุดท้ายของ ATPO ทั้งหมดกับหมายเลข ATPO แบบบางส่วนที่อยู่บนโปรเซสเซอร์ หากนี่เป็นอุปกรณ์ของแท้ หมายเลขดังกล่าวควรตรงกัน
 4. ตรวจสอบว่าตัวอักษร/คำเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่บนตัวกระจายความร้อนของโปรเซสเซอร์:
  • Q
  • ES
  • ลับเฉพาะ
  หากมีข้อมูลด้านบนปรากฎบนโปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นตัวอย่างทางวิศวกรรม และการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
 5. ตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์ได้รับความเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากนี่จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
 6. ป้อน FPO และ ATPO ของโปรเซสเซอร์ลงไปในเครื่องมือตรวจสอบการรับประกัน
 7. คลิกสองครั้งที่กล่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาว่า โปรเซสเซอร์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนภายใต้การรับประกันหรือไม่:
  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

การดำเนินการเพื่อระบุว่าโปรเซสเซอร์เป็นของแท้ ในกรณีที่โปรเซสเซอร์ได้รับการติดตั้งเข้าไปในระบบแล้ว

 1. ดาวน์โหลดเครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®
 2. ทำเครื่องหมายในกล่อง Intel ของแท้ ระบบควรรายงานผลออกมาว่าผ่าน

  การเรียกใช้บริการอาจมีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณคืนโปรเซสเซอร์ที่ไม่ใช่ของแท้ ซึ่งทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ โปรดอย่าลืมที่จะตรวจสอบให้ดีก่อนที่คุณจะรับของ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 112 ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมการเปลี่ยนคืน FDIV