คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับยูทิลิตี้การกําหนด® Intel® รองรับในIntel® Server System M70KLP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059169

26/05/2021

คู่มือผู้ใช้®ยูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ Intel® (PDF)PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฟังก์ชั่นการใช้งานของยูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ หรือที่เรียกว่า syscfgซึ่งรองรับในIntel® Server Systemตระกูล M70KLP

ขนาด: 631KB
วันที่: มีนาคม 2021
ฉบับแก้ไข: 1.0

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *