คู่มือผู้ใช้สําหรับยูทิลิตี้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบที่รองรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M70KLP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059168

09/12/2021

คู่มือผู้ใช้ยูทิลิตี้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ Intel® (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฟังก์ชั่นการทํางานของ System Firmware Update Utility ที่รองรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M70KLP หรือที่เรียกว่าsysfwupdt

ขนาด: 317 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2021
อัปเดต: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*