การสนับสนุนอีเธอร์เน็ตบนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059143

07/05/2021

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50CYP ไม่มีขั้วต่ออีเธอร์เน็ตออนบอร์ดหรือขั้วต่อ RJ45 แต่ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP กลับรองรับ Intel® Network Adapters สําหรับ OCP

สําหรับรายการ Intel® Network Adapters ที่เข้ากันได้ล่าสุดสําหรับ OCP

ด้านล่างนี้เป็นตัวเลือกที่มี:

  • อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-CQDA2 สําหรับ OCP 3.0
  • อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA2 สําหรับ OCP 3.0
  • อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710 สําหรับ OCP 3.0
  • อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network X710-T2L สําหรับ OCP 3.0