ใช้การ์ด Riser INTERposer PCIe* ที่รองรับในระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล M50CYP1UR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000059141

26/04/2023

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® 1U M50CYP1UR มาพร้อมกับช่องเสียบ Interposer ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่อะแดปเตอร์ OCP ช่องเสียบนี้สามารถใช้ติดตั้งการ์ด PCIe* Interposer Riser ได้

การ์ด PCIe Interposer Riser ออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนการ์ดเสริมเพิ่มเติมสําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ การ์ด Riser มีการ์ดเสริม PCIe หนึ่งตัว (x8 ไฟฟ้า, x8 กลไก) และขั้วต่อ x8 PCIe NVMe SlimSAS* หนึ่งตัว

ฟังก์ชั่นการ์ด PCIe Interposer ขึ้นอยู่กับการ์ด PCIe NVMe riser ในช่อง Riser# 2 ในการใช้การ์ด Interposer ต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ PCIe NVMe SlimSAS จาก การ์ด Interposer เข้ากับขั้วต่อ SlimSAS บน การ์ด PCIe* NVMe Riser โดยใช้สายอินเตอร์โพเซอร์ PCIe ที่รวมอยู่ใน CYP1URISER2KIT

หมาย เหตุ

ขั้วต่อ SlimSAS* บนการ์ด PCIe* NVMe Riser รองรับสายเคเบิลอินเตอร์โพเซอร์ PCIe เท่านั้น ไม่สามารถใช้ขั้วต่อนี้สําหรับการเชื่อมต่อช่องไดรฟ์ได้

example image

CYP1URISER2KIT ประกอบด้วย:

  • การ์ด Riser PCIe Interposer
  • การ์ด riser PCIe NVMe
  • สายเคเบิลอินเตอร์โพเซอร์ PCIe
หมาย เหตุ

ต้องเสียบสาย PCIe* เข้ากับคลิปสายเคเบิลอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ดึงการ์ด Riser วางสายเคเบิลไว้ที่ปากของคลิปตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

example image