โปรเซสเซอร์ที่รองรับตระกูล Intel® Server System M50CYP

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000059140

22/07/2021

Intel® Server Systemตระกูล M50CYP รองรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Xeon® 3 ดังต่อไปนี้:

  • Intel® Xeon® Platinumตระกูลโปรเซสเซอร์ 8300
  • Intel® Xeon® Goldตระกูลโปรเซสเซอร์ 6300
  • Intel® Xeon® Goldตระกูลโปรเซสเซอร์ 5300
  • Intel® Xeon® Silverตระกูลโปรเซสเซอร์ 4300
หมาย เหตุไม่รองรับ SKU โปรเซสเซอร์ที่ลงท้ายด้วย (H), (L), (U), (M) หรือ (Q) รองรับ SKU โปรเซสเซอร์อื่นๆ ทั้งหมด

8351N SKU เป็น SKU เดี่ยวที่ปรับให้เหมาะสมกับซ็อกเก็ตและไม่รองรับในตระกูล M50CYP Intel® Server System

ดูรายการโปรเซสเซอร์ที่เข้ากันได้ตระกูล Intel® Server System M50CYP