เริ่มต้นใช้งานชุด Intel® NUC 8 Rugged NUC8CCHKRN

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059118

08/10/2021

นี่คือรายการตรวจสอบสําหรับคุณที่จะเริ่มใช้งาน Intel® NUC 8 Rugged Kit NUC8CCHKRN ของคุณ