คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับยูทิลิตี้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบที่รองรับในระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP และ D50TNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059110

04/05/2021

คู่มือผู้ใช้® Intel® Firmware Update Utility (PDF)PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฟังก์ชันต่างๆ ของยูทิลิตี้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบที่รองรับในระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP และ D50TNP หรือที่เรียกว่า sysfwupdt

ขนาด: 232KB
วันที่: เมษายน 2021

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *