คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบที่รองรับในระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP และ D50TNP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000059109

04/05/2021

คู่มือผู้ใช้® Intel® System Information Retrieval Utility (PDF)PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงฟังก์ชั่นการรองรับ System Information Retrieval Utility บนระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® M50CYP และ D50TNP หรือที่เรียกว่า sysinfo

ขนาด: 177KB
วันที่: เมษายน 2021

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *