ID บทความ: 000059063 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 16/09/2022

หมายเลขเวอร์ชันของศูนย์ควบคุม Intel® Killer™ ไม่ตรงกับเวอร์ชั่นตัวติดตั้ง

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายว่าเหตุใดเวอร์ชันของศูนย์ควบคุมIntel Killerจึงไม่เหมือนกับหมายเลขเวอร์ชันตัวติดตั้ง

คำอธิบาย

Intel® Killer™ Performance Suite เวอร์ชันปัจจุบันไม่ตรงกับเวอร์ชันของศูนย์ควบคุมIntel Killer แพ็คเกจซอฟต์แวร์ Intel Killer และ UWD Killer Control Center จะไม่แชร์หมายเลขเวอร์ชันเนื่องจากแพ็คเกจซอฟต์แวร์ Killer จะติดตั้งหลายรายการเพื่อให้ศูนย์ควบคุมIntel Killerล่าสุดทํางานได้อย่างถูกต้อง

ความละเอียด

แพ็คเกจซอฟต์แวร์ Intel Killer:

  1. ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดสําหรับอุปกรณ์ Killer ที่คุณติดตั้งไว้ในเครื่องของคุณ (เช่น ไดรเวอร์ WiFi หรือ Ethernet)
  2. ติดตั้ง Killer Network Service ปัจจุบัน ซึ่งจะลดความหน่วงแฝงและจัดลําดับความสําคัญของแอปพลิเคชัน
  3. ติดตั้งไดรเวอร์ส่วนขยายที่จําเป็นสําหรับ Windows® 10 เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดและเรียกใช้งาน Intel Killer Control Center เวอร์ชันปัจจุบัน
  4. ช่วยในการติดตั้งศูนย์ควบคุมIntel Killer

ไดรเวอร์ บริการเครือข่าย และศูนย์ควบคุมIntel Killerทั้งหมดมีหมายเลขเวอร์ชันที่ต่างกัน

หากต้องการดูว่ามีแพคเกจซอฟต์แวร์ Intel Killer เวอร์ชั่นปัจจุบันติดตั้งอยู่หรือไม่ ให้คลิกขวาที่ เริ่มต้น แล้วคลิก แอปและคุณสมบัติ ในเมนูนั้น ให้เลื่อนจนกว่าคุณจะ พบ Killer Performance Driver Suite UWD แล้วคลิกเพื่อ ขยาย เวอร์ชั่นที่ไฮไลต์ในภาพด้านล่างเป็นเวอร์ชันแพ็คเกจ Intel® Killer™ Performance Suite ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อต้องการตรวจหาการอัปเดต ให้ใช้ Intel® Driver & Support Assistant หรือตรวจสอบความพร้อมใช้งานของไดรเวอร์ด้วยตนเองใน ศูนย์การดาวน์โหลด

example image

เปรียบเทียบ Killer Performance Driver Suite เป็นรุ่นล่าสุดที่มีให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์

ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อติดตั้งหรืออัปเดตศูนย์ควบคุมIntel Killer

 

หากคุณใช้ Killer Wireless-N 1102, 1103 หรือ 1202 หรือคุณกําลังใช้ Windows เวอร์ชั่นที่เก่ากว่าการอัปเดตเดือนตุลาคม 2018 (เวอร์ชั่น 1803) รวมถึง Windows 7* และ 8.1* คุณจะมี Killer Control Center 1.5.1859 ติดตั้งอยู่

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้