ID บทความ: 000059024 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/10/2022

วิธีใช้เครื่องมือประมาณความทนทานของ Intel® SSD ในการกําหนดความทนทานของIntel SSDเมื่อใช้งานเวิร์คโหลดเฉพาะ

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

การใช้เครื่องมือ Intel® SSD Endurance Estimator เพื่อค้นหาไดรฟ์ที่ดีที่สุดสําหรับเวิร์คโหลดที่กําหนด

คำอธิบาย

ไม่สามารถระบุความทนทานของ SSD ได้ตามเวิร์คโหลด

ความละเอียด

เครื่องมือ Intel® SSD Endurance Estimator ใช้ในการประมาณการและเปรียบเทียบอายุการใช้งานที่คาดหวังของไดรฟ์ Intel® Solid-State เมื่อใช้งานเวิร์คโหลดของศูนย์ข้อมูลเฉพาะเพื่อช่วยระบุว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

วิดีโอสาธิตเพื่อเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือนี้ใน ภาพรวม: เครื่องมือคํานวณความทนทานของ Intel® SSD

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้