คู่มือผู้ใช้ Web Console สําหรับIntel® Server Boardตระกูลผลิตภัณฑ์ D50TNP, M50CYP และ D40AMP ในตัว

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058980

16/03/2022

คู่มือผู้ใช้ Web Console สําหรับ Baseboard Management Controller ในตัว (PDF) PDF icon
คู่มือผู้ใช้นี้มีขึ้นสําหรับIntel® Server Boardตระกูลผลิตภัณฑ์ D50TNP และ M50CYP ซึ่งอธิบายถึงวิธีการใช้ Integrated Baseboard Management Controller (Integrated BMC) Web Console

ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ใช้ BMC Web Console ในตัวเพื่อรับการเข้าถึงจากระยะไกลที่ไม่ขึ้นกับตําแหน่งเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์สําคัญและการบํารุงรักษาที่จําเป็น

ขนาด: 12.3 MB
วันที่: มีนาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*