ID บทความ: 000058972 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 09/12/2022

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) รองรับ SHA-256 หรือไม่

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

Intel® AMTรองรับเฉพาะใบรับรองการเข้ารหัส SHA-256

คำอธิบาย

บทความนี้กล่าวถึงIntel® AMT 14 ขึ้นไป และต่ออายุใบรับรองการเตรียมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ Intel® EMA

ความละเอียด
  • Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) เข้ากันได้กับ SHA-256 ตั้งแต่ โปรแกรมการจัดการจาก Intel® (Intel® ME) 11.0
  • แฮชใบรับรอง SHA1 เริ่มต้นถูกลบจากเฟิร์มแวร์ใน Intel® AMT 14 ขึ้นไป
  • ตั้งแต่เฟิร์มแวร์ Intel® ME 15.0 สําหรับแพลตฟอร์ม H และIntel® MEเฟิร์มแวร์ 16.0 สําหรับทุกแพลตฟอร์ม Intel กําลังลบการสนับสนุนใบรับรองรูท SHA1 และคีย์ RSA ที่มีขนาดเล็กกว่า 2048 บิตสําหรับการเตรียมใช้งานIntel® AMT ในรุ่นเหล่านั้นและใหม่กว่า คุณจะไม่สามารถเพิ่มแฮช SHA1 ได้อีกต่อไป และไม่มีใบรับรองในห่วงโซ่ใบรับรองที่ใช้ SHA1 รวมถึงใบรับรองหลัก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้