ID บทความ: 000058960 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 15/07/2021

แถบแสงบนชุดแล็ปท็อป Intel® NUC M15 ไม่ใช้งานได้

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีรับแถบแสงเพื่อใช้งานกับ Alexa

คำอธิบาย

ในขณะที่ใช้งาน Alexa แถบแสงจะไม่สว่างขึ้น

example image

ความละเอียด
  1. ดาวน์โหลดและติดตั้งIntel® NUC Software Studio - ไดรเวอร์ประสิทธิภาพ
  2. เริ่มต้นระบบใหม่

ยืนยันว่าแถบแสงขณะนี้ใช้งานได้แล้ว

example image

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

แถบไฟจะใช้งานกับผู้ช่วยดิจิตอลของ Amazon* Alexa* เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 4 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้