การติดตั้งหรือการอัปเดตศูนย์ควบคุม Intel® Killer™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058920

20/05/2021

ตัวติดตั้ง Intel® Killer™ Control Center มีไดรเวอร์สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Killer™ Wireless และผลิตภัณฑ์ Intel Killer Ethernet Intel Killer Control Center สามารถติดตั้งได้ในทุกระบบด้วยอแดปเตอร์เครือข่ายเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งตัว ซอฟต์แวร์นี้จะไม่รองรับผลิตภัณฑ์ Killer เวอร์ชั่นเก่า

หมาย เหตุ

สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows*: ก่อนทําการติดตั้งด้วยตนเอง เราขอแนะนําให้ลองติดตั้งและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ Intel® Driver & Support Assistant สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux*: ดู การรองรับ Linux* สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ Linux

ขั้นตอนแรกในการอัปเดตหรือติดตั้ง Intel Killer Control Center คือการดาวน์โหลดแพ็คเกจตัวติดตั้ง

คุณสามารถค้นหา Universal Windows Driver (UWD) ล่าสุดสําหรับ Killer Control Center พร้อมไดรเวอร์ล่าสุดสําหรับผลิตภัณฑ์ Killer Wireless และ Ethernet ที่รองรับในปัจจุบันซึ่งมี Windows® 10 (1803+) รองรับในศูนย์การดาวน์โหลด

เมื่อคุณดาวน์โหลดตัวติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว ให้เรียกใช้งานตัวติดตั้งและทําตามพร้อมท์เพื่อดําเนินการติดตั้ง Intel Killer Control Center และไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Killer ของคุณ

หมาย เหตุ

หากคุณใช้ Windows 10 และคุณไม่แน่ใจในเวอร์ชั่นที่คุณกําลังใช้งาน อยู่ คุณสามารถค้นหาได้โดยคลิกเริ่มต้นแล้วพิมพ์winverแล้วกด Enter กล่องจะปรากฏพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับ Windows รวมถึงหมายเลขเวอร์ชั่น

หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้งหรืออัปเดต Intel Killer Control Center โปรดคลิกที่นี่ สําหรับ คู่มือการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ของเรา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์ควบคุม Intel® Killer™
ปัญหาเมื่อทําการอัปเดตหรือติดตั้ง Intel® Killer Control Center