ID บทความ: 000058878 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 30/03/2022

วิธีพิจารณาหน่วยความจําและฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการตรวจสอบความเข้ากันได้ของโมดูลหน่วยความจําและฮาร์ดแวร์โดยใช้เครื่องมือกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

คำอธิบาย

ไม่พบรายการโมดูลหน่วยความจําและฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ในเว็บไซต์ Intel

ความละเอียด
  1. เข้าไป ที่เว็บไซต์เครื่องมือ Server Configurator เพื่อเริ่มการกําหนดค่า
  2. คลิก THOL Builder ภายใต้ เริ่มการกําหนดค่าใหม่
  3. เลือกตระกูลเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมตามบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ คลิก ไป
  4. ในหน้า รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ทดสอบของ Intel (THOL) ให้คลิกกล่องแบบเลื่อนลง ภายใต้ Select Board/Compute Module เพื่อเลือกบอร์ดเซิร์ฟเวอร์
  5. บนหน้า ตัวเลือกที่เข้ากันได้ ให้คลิกกล่องดรอปดาวน์ภายใต้ ประเภทที่เลือก
  6. เลือก หมวดหมู่ที่เหมาะสม
  7. ตารางจะแสดงรายการโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้ทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่เลือก
  8. หากต้องการบันทึกผลลัพธ์ที่สร้างขึ้น ให้คลิก ส่งออกผลลัพธ์ ทางด้านบนซ้ายของหน้าแรก
  9. ข้อความจะปรากฏขึ้นมา "เอกสารของคุณพร้อมแล้ว! คลิกเพื่อเปิดเอกสารในหน้าต่างใหม่" คลิก ลิงก์ Hyper คลิกเพื่อเปิดเอกสารในหน้าต่างใหม่เพื่อดาวน์โหลดและบันทึกรายการลงในไฟล์ Excel โดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 3 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้