ID บทความ: 000058785 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/05/2022

รหัสข้อผิดพลาด 52 ใน Device Manager สําหรับกราฟิก HD Intel® 510

สิ่งแวดล้อม

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400 (แคช 3M, 3.30 GHz) กราฟิก HD Intel 510 Windows 7 64 BIT

Windows 7, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการติดตั้งด้วยตนเองใหม่ทั้งหมดสําหรับไดรเวอร์กราฟิกแบบดั้งเดิมใน Windows 7

คำอธิบาย

ไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดเวอร์ชัน 15.33.53.5161

ข้อผิดพลาด : "Windows ไม่สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลสําหรับไดรเวอร์ที่จําเป็นสําหรับอุปกรณ์นี้ การเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ล่าสุดอาจติดตั้งไฟล์ที่มีลายเซ็นไม่ถูกต้องหรือเสียหาย หรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายจากแหล่งที่ไม่รู้จัก (รหัส 52)" แสดงอยู่ภายใต้ส่วนอะแดปเตอร์จอแสดงผลใน ตัวจัดการอุปกรณ์ ที่มีเครื่องหมายตกใจเหลือง

ความละเอียด

Error Code 52 เป็นปัญหาการตรวจสอบแบบดิจิทัลของไดรเวอร์ที่มีIntel® Graphics Driverและระบบปฏิบัติการ เราขอแนะนําให้ ติดตั้ง ไดรเวอร์กราฟิกล่าสุดใหม่ทั้งหมดด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหานี้

 1. ลบ/ย้อนกลับไดรเวอร์กราฟิกที่มีอยู่ผ่านตัวจัดการอุปกรณ์:
 2. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ โดยใช้ขั้นตอนที่ระบุไว้สําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  1. Windows 7*: คลิก เริ่ม, คําสั่ง Open Run, พิมพ์: devmgmt.msc
  2. Windows 8.1* และ Windows® 10: กดปุ่ม Windows และปุ่ม "X" ร่วมกัน เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ขยายส่วน อะแดปเตอร์จอแสดงผล
 4. ค้นหาIntel Graphics Driverหรือไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกส์ของ Intel® (Intel® GMA Driver)
 5. คลิกขวาที่ Intel Graphics Driver แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง
 6. เลือก ลบซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ สําหรับอุปกรณ์นี้
 7. ระบบจะรีสตาร์ตเพื่อทํากระบวนการถอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
 8. หากไม่มีไดรเวอร์รุ่นเก่าถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ ตอนนี้คอนโทรลเลอร์กราฟิกในตัวจัดการอุปกรณ์ควรอยู่ในรายการเป็น Microsoft Basic Display Adapter, Standard VGA Graphics Adapter หรือที่คล้ายกัน หากไม่ ให้ทําขั้นตอนที่ 1-6 อีกครั้ง
 9. ไปที่ ดาวน์โหลด เพื่อติดตั้งเวอร์ชั่น Intel Graphics Driver ล่าสุดสําหรับ Windows* [15.33]
 10. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ รีอิมเมจระบบอีกครั้ง พร้อมการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก การติดตั้ง สําหรับคู่มือการติดตั้งด้วยตนเองของ Intel® Graphics Driver ใน Windows 7*

การติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel® ใหม่ทั้งหมดใน Windows® 10

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้