มาตรฐาน Consumer Infrared (CIR) ที่รองรับโดย Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000058707

24/01/2024

  • ผู้ผลิต CIR = ITE Tech. Inc.*
  • รุ่น CIR = ITE8708
  • มาตรฐาน IR ที่รองรับ= RC-6, XBox* และ Generic
    • ตัวเลือกประเภทคอนโทรลเลอร์ระยะไกล CIR มีอยู่ใน BIOS ของ Intel® NUC ส่วนใหญ่

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Windows 10* CIR ที่ ศูนย์ดาวน์โหลด

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ ITE Tech CIR จัดจําหน่ายโดย linux หรือชุมชน

แหล่งชอปเพิ่มเติม: