ID บทความ: 000058630 ประเภทข้อมูล: ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 19/05/2022

กราฟิก Intel® Iris® Xe รองรับจอแสดงผลสี่หน้าจอหรือไม่

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ข้อมูลความเข้ากันได้บนกราฟิกIntel® Iris® Xeที่มีจอแสดงผล 4X4

คำอธิบาย

ไม่พบข้อมูลหากกราฟิกIntel® Iris® Xeที่มีจอแสดงผล 4X4

 

ความละเอียด

กราฟิกIntel® Iris® Xeรองรับ HDR สูงสุด 8K พร้อม HDR 4x4K สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ Intel® Iris® Xe และ Iris® Plus Graphics

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้