คู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์แบบกระจาย Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058622

18/04/2022

คู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์แบบกระจาย (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายให้คุณเห็นถึงขั้นตอนการติดตั้งและกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) ในสภาพแวดล้อมการผลิตเต็มรูปแบบ รวมถึงวิธีการบํารุงรักษาและจัดการเซิร์ฟเวอร์ Intel® EMA หลังจากการติดตั้ง มีจุดมุ่งหมายสําหรับผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถทางเทคนิคซึ่งทํางานร่วมกับIntel® EMAในบทบาทผู้ดูแลระบบระดับโลก

ขนาด: 3.20 MB
วันที่: เมษายน 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.7

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*