ID บทความ: 000058541 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 26/04/2023

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการใช้ไดรเวอร์ Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ที่ถูกต้อง แต่ไดรฟ์ข้อมูลยังไม่ถูกตรวจจับ

สิ่งแวดล้อม

Intel® Server Board S2600WFTR พร้อม BIOS/เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 02.01.0012 ไดรฟ์ SATA ใน RAID (สร้างขึ้นจากภายใน BIOS ของบอร์ดในโหมด UEFI Boot) Windows Server 2019

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขไดรฟ์ข้อมูล Intel® VROC เมื่อไม่เป็นที่รู้จัก

คำอธิบาย

เมื่อพยายามติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) ในตําแหน่งที่คุณต้องการติดตั้ง Windows Prompt จะไม่มีการตรวจจับไดรฟ์ข้อมูล RAID แม้ว่าจะลองใช้ไดรเวอร์ Intel® VROC ที่เหมาะสมแล้วก็ตาม

ความละเอียด
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้โหลดไดรเวอร์ที่ถูกต้องด้วยตนเอง ดู ไม่พบไดรฟ์ข้อมูล RAID ระหว่างการติดตั้ง Windows*
  2. หรือ อัปเดต BIOS
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์อยู่ในรายการที่ทดสอบโดยอิงตามรุ่นของบอร์ด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้