ID บทความ: 000058395 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 12/08/2021

วิธีปรับการตั้งค่าสีโดยใช้Intel® Graphics Command Center

สิ่งแวดล้อม

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

อธิบายขั้นตอนการปรับการตั้งค่าความสว่าง ความคมชัด สีสัน และความอิ่มตัวของสีในIntel® Graphics Command Center

คำอธิบาย
  • จอแสดงผลแสดงสีสดใสหรือมืดเกินไป
  • ระดับความสว่างไม่สะดวกสบาย
  • ความคมชัดสูงหรือต่ําเกินไป
ความละเอียด

ข้อควรระวัง: การปรับการตั้งค่าสีจะเปลี่ยนเอาต์พุตสีสําหรับทุกสิ่งที่แสดงและควรทําก็ต่อเมื่อจําเป็น

ทําตามขั้นตอน ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสีของคุณโดยใช้Intel® Graphics Command Center:

  1. เปิด Intel® Graphics Command Center:
    • จาก เมนูเริ่มของ Windows ให้ ค้นหา Intel Graphics Command Center คลิกที่ ไอคอน Intel Graphics Command Center เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
  2. คลิกจอแสดงผลในเมนูนําทางด้านซ้าย
  3. เลือกแท็บสี
  4. ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในโปรไฟล์แบบกําหนดเอง โปรไฟล์สีเริ่มต้นถูกล็อค หากต้องการสร้างโปรไฟล์ใหม่ให้คลิกปุ่มกําหนดเองขนาดใหญ่
  5. ปรับการตั้งค่าความสว่างสีสีสัน หรือความอิ่มตัวตามที่ต้องการ

คลิก คืนค่า เป็นสีดั้งเดิม เพื่อเปลี่ยนกลับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมาย เหตุ

โดยทั่วไปจอภาพยังมาพร้อมกับปุ่มหรือรายการเมนูสําหรับการปรับสมดุลสีอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คู่มือของจอแสดงผล หรือติดต่อผู้ผลิตจอแสดงผล

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 32 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้