ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ Baseboard Management Controller (BMC)®เซิร์ฟเวอร์ Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000058330

06/04/2021

Intel® Server Productตระกูลโอเเพนซอร์ส BMC
บอร์ดและระบบ® Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X (ชื่อรหัสเดิมคือ Purley)การดาวน์โหลดโอเพนซอร์ส BMC
Purleyสิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์ส BMC BMCPurley-BMC-สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์ส (PDF)PDF icon

ขนาด: 579KB

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *