ID บทความ: 000058304 ประเภทข้อมูล: การติดตั้งและตั้งค่า การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 01/09/2021

คู่มือการติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ทั้งหมดสําหรับการเชื่อมต่อIntel® Ethernet

สิ่งแวดล้อม

windows7family, windows81family, windows8family, windows10family, windowsxpfamily

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ทั้งหมดบนIntel® Ethernet Controllerหรืออะแดปเตอร์ Intel® Ethernetใดๆ

คำอธิบาย

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ ไม่พบIntel® Ethernet Controllerบนระบบปฏิบัติการ (OS)

วิธีแก้ไข
 1. เปิด Windows* ตัวจัดการอุปกรณ์.

  วิธีเปิดแท็บ ตัวจัดการอุปกรณ์:

  • Windows XP:คลิกเริ่มเปิดแผงควบคุมคลิกระบบแล้วคลิกฮาร์ดแวร์
  • Windows 7:คลิกเริ่มต้นเปิดแผงควบคุมคลิกระบบและความปลอดภัยแล้วคลิกระบบ
  • Windows® 10 และ Windows 8/8.1:คลิกขวาที่เริ่มต้นและคลิกตัวจัดการอุปกรณ์

   
 2. ดับเบิลคลิกที่อะแดปเตอร์เครือข่ายเพื่อขยายส่วน
 3. คลิกขวาที่Intel® Ethernet Connection (รุ่น)และเลือกคุณสมบัติ
 4. คลิกแท็บไดรเวอร์
 5. คลิกถอนการติดตั้ง
 6. เลือกลบซอฟต์แวร์ไดรเวอร์สําหรับอุปกรณ์นี้และคลิกตกลง
 7. กดปุ่ม Windows + Rแล้ว พิมพ์ %Temp% และ ลบ ทุกอย่างจากโฟลเดอร์นั้น
 8. ติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดของ Intel® จากศูนย์การดาวน์โหลด
หมาย เหตุ

ทําตาม วิธีการแก้ไขปัญหาในการถอนการติดตั้งในแนวทางไดรเวอร์เครือข่าย Intel® Ethernet หากคุณมีปัญหากับกระบวนการถอนการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 213 ผลิตภัณฑ์

Intel® Ethernet Controller X540-AT2
Intel® Ethernet Controller X710-BM2
Intel® Ethernet Controller XL710-BM1
Intel® Ethernet Controller XL710-BM2
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82567

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้