ID บทความ: 000058289 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 25/01/2022

จอภาพของฉันรองรับ 4K หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®, โปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6 หรือใหม่กว่า

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนในการตรวจสอบว่าจอแสดงผลของคุณสามารถรับความละเอียดระดับ 4K ได้หรือไม่โดยใช้ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®

คำอธิบาย

ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจอแสดงผลของฉันรองรับความละเอียด 4K หรือไม่

ความละเอียด

ก่อนดําเนินการต่อ: ยืนยันว่าระบบของคุณมีศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®ติดตั้งไว้แล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ในระบบของคุณ โปรดดู คําแนะนําในการติดตั้งเหล่านี้

ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าจอแสดงผลของคุณรองรับ 4K หรือไม่:

  1. ค้นหาศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®จากเมนูเริ่มของWindows คลิกไอคอน ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel® เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
  2. นําทางไปยัง แสดงข้อมูล>

หากจอแสดงผลรองรับ 4K เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นมา และข้อความด้านล่างจอแสดงผล 4K จะอ่าน "จอแสดงผลของคุณเป็นจอแสดงผลความละเอียดสูงที่รองรับความละเอียดสูงที่ 4K (พิกเซลมากกว่า HD) 4 เท่า"

example image

หากจอแสดงผลไม่รองรับ 4K เครื่องหมายถูกสีส้มจะปรากฏขึ้น และข้อความด้านล่างจอแสดงผล 4K จะอ่าน "จอแสดงผลของคุณไม่ใช่จอแสดงผลความละเอียดสูงที่รองรับความละเอียดสูงที่ 4K (พิกเซลมากกว่า HD) 4 เท่า"

example image

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถนี้จะแสดงว่าไม่รองรับ 4K หากจอภาพไม่รองรับ 4K แบบเนทีฟ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้