ID บทความ: 000058220 ประเภทข้อมูล: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 28/07/2022

ข้อผิดพลาดเมื่อใช้โทโพโลยีโดยใช้ Smart Edge UI Controller

สิ่งแวดล้อม

คอนโทรลเลอร์ YAMLTopologySmart Edge UI

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

วิธีแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการกําหนดค่าไฟล์ YAML ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้โทโพโลยีกับคอนโทรลเลอร์ UI

คำอธิบาย

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการพยายามลบแอปออกจากโทโพโลยี

ความละเอียด
 1. เปิด การกําหนดค่า YAML โดยคลิกที่ ปุ่มนําเข้า/ส่งออกในหน้าโทโพโลยี
 2. คัดลอก และ บันทึก ไฟล์
 3. ตรวจ สอบ ไฟล์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้:
  • แอปทั้งหมดที่ปรับใช้เริ่มต้นด้วยแอปที่มีข้อมูลแอปทั้งหมด
  • การเชื่อมต่อทั้งหมดเริ่มต้นด้วย kni-
  • ซึ่งแสดงลิงก์เสมือนสําหรับการเชื่อมต่อและการผูกเข้ากับแอป หากรายการใดรายการหนึ่งขาดหายไปหรือเสียหาย การประยุกต์ใช้จะล้มเหลว
 4. ลบ ไฟล์ YAML บางส่วนที่ไม่ถูกต้อง
 5. รีเซ็ต โทโพโลยี โดยคลิกที่ ปุ่มใช้/รีเซ็ตบนหน้าโทโพโลยี
 6. หลังจากรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ ให้ เปิด การกําหนดค่า YAML และ เปลี่ยน การกําหนดค่าเริ่มต้นด้วยชุดที่แก้ไขแล้ว
 7. ใช้ YAML
ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทอพอโลยีขึ้น จะต้องใช้การเปลี่ยนแปลงในคอนโทรลเลอร์ UI ข้อมูลสําหรับการเปลี่ยนแปลงทอโลยีอยู่ในไฟล์ YAML ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากคอนโทรลเลอร์ หากไฟล์นี้เสียหาย การนําไปใช้งานจะล้มเหลว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้